Delivery & return

BETALING


Betaling gebeurt steeds via Online Banking.

LEVERING 


Om u een goede service te bieden, wordt uw bestelling vóór verzending door ons nog eens extra gecontroleerd op eventuele schade en/of afwijkingen.

Er wordt geleverd naar de volgende landen

 • België – €7
 • Nederland – €10
 • Duitsland – €12
 • Frankrijk – €12
 • UK – €15
 • Indien u vanuit een ander land wenst te bestellen, gelieve dan vooraf contact op te nemen voor meer info via info@walktheline.shoes 

Uw pakket wordt aan huis geleverd. Indien u niet aanwezig bent, wordt er een briefje nagelaten voor afhaling in een Bpost Parcelshop of Postkantoor in uw buurt.

Wij ijveren naar een zo snel mogelijke levering. Voor België ontvangt u uw bestelling binnen 3 werkdagen. Voor Nederland binnen 4 werkdagen. Voor Duitsland, Frankrijk en UK binnen 7 werkdagen.

RETOUR 


U kan uw pakket terug zenden binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling.

De schoenen dienen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele doos + goed gesloten verpakking teruggestuurd te worden.

U dient een mail te sturen naar info@walktheline.shoes met uw ordernummer, het rekeningnummer waarop het betaalde bedrag kan teruggestort worden en graag ook de reden van uw retour (op die manier kunnen we een optimale service bieden).

Voor bestellingen binnen België: wij zenden u binnen de 24u een mail met een link, waar u een retourlabel kan downloaden. Met dit label kan u het pakket verzenden via een Postkantoor of Bpost Parcelshop in uw buurt. De kost verbonden aan de retour is gelijk aan de leveringskost (€7). U kan uw bestelling natuurlijk ook kosteloos terug brengen in de winkel.

Voor bestellingen buiten België: u dient zelf de retourzending te regelen met een dienst naar uw keuze. De kosten voor deze retour zijn voor uw eigen rekening.

Indien aan bovenstaande werd voldaan, wordt het effectief betaalde bedrag (verminderd met de eventuele retourkost) terugbetaald binnen de 7 kalenderdagen nadat de producten bij ons werden ontvangen.

PAYMENT


Payment with Online Banking.

DELIVERY


To give you the best possible service, your order will be checked by us before we send it for possible damage and/or defects.

We deliver to the following countries:

 • Belgium – €7
 • The Netherlands – €10
 • Germany – €12
 • France – €12
 • UK – €15
 • If you want to order from another country, please contact us  by e-mail for more info: info@walktheline.shoes

Your package will be delivered at your home. If you are not present at that moment, they will leave a message or send an email (to pick up the package in the Post office or to arrange another appointment).

We try our very best to deliver as fast as possible. For Belgium you will receive your order within 3 work days. For The Netherlands within 4 work days. For Germany, France and UK within 7 work days.

RETURN


You can send your package back within 14 calendar days after receiving your order.

The shoes must be unused, undamaged and in their original packaging.

You have to send an e-mail to  info@walktheline.shoes with your ordernumber, your bank account number for the refund and if possible also the reason of your return.

For orders in Belgium: within 24h we will send you an e-mail with a link, where you can download a returnlabel. The costs associated to the return are equal to the deliverycost. Off course, you can also return the shoes without any extra cost in our shop.

For orders outside of Belgium: you can arrange the return shipment yourself with a service of your choice. The costs for this return are at your own expense.

If the above is fulfilled, the effective amount paid (minus the return cost) will be refunded within 7 calendar days after the products have been received by us.